Контакти

1113 София, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 5, ет. 2, стаи 217, 220, 221 и 223

Мария Василева - Вълова, началник на отдел "Външни европейски програми", m.valova@mon.bg, тел.: 02/4676 220;

Теодора Танева, държавен експерт, отдел "Външни европейски програми", t.taneva@mon.bg, тел.: 02/4676 222;

Боряна Боянова, главен експерт, отдел "Външни европейски програми", b.boyanova@mon.bg, тел.: 02/4676 227;

Мартина Михайлова, старши експерт, отдел „Външни европейски програми“, m.kobakova@mon.bg; тел: 02/4676 226;

Мария Спасова, старши експерт, отдел "Външни европейски програми", m.spasova@mon.bg,  тел.: 02/4676 224;

Виолета Иванова - Грънчарова, младши експерт, отдел "Външни европейски програми", v.grancharova@mon.bg, тел. 02/4676 227;

Мария Теодорова, старши сътрудник, отдел "Външни европейски програми", m.teodorova@mon.bg, тел.: 02/4676 221;

Джени Узунова, старши сътрудник, отдел "Външни европейски програми", d.uzunova@mon.bg, тел.: 02/4676 222;

Елена Милошова, старши сътрудник, отдел "Външни европейски програми", e.miloshova@mon.bg, тел.: 02/4676 223;

Милена Минчева, старши сътрудник, отдел "Външни европейски програми", m.mincheva@mon.bg, тел.: 02/4676 223.

 

Полезни връзки:

Сертифициращ орган

Одитен орган

Съвет на Европа

EEA Grants & Norway Grants

Национално координационно звено 

NGO Programme in Bulgaria

Programme Area Green Industry

Innovation Youth Center in Strasbourg,France

Youth Center in Budapest, Hungary